Home » Privacyverklaring

Zo ga ik met jouw gegevens om

Privacyverklaring

Michelle van Geenen, gevestigd aan Horststraat 6, 7622 ES Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Michelle van Geenen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk vanuit verschillende formulieren op de website:
Gegeven Formulier
Je naam Wordt gevraagd in formulier; ‘Plan een Afspraak of wil je meer informatie?’, ‘Contactformulier’
Je e-mailadres Wordt gevraagd in formulier; ‘Plan een Afspraak of wil je meer informatie?’, ‘Contactformulier’
Je telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; ‘Plan een Afspraak of wil je meer informatie?’, ‘Contactformulier’
Het onderwerp Wordt gevraagd in formulier; ‘Contactformulier’
Je bericht / Ruimte voor je vraag Wordt gevraagd in formulier; ‘Plan een Afspraak of wil je meer informatie?’, ‘Contactformulier’
Adres Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Postcode Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Woonplaats Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Geboortedatum Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Datum Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Gewicht Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Lengte Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
BMI Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Actuele klachten Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Diagnose huisarts Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’
Alle overige vragen Wordt gevraagd in formulier; ‘intake’

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@michellevangeenen.nl. Ik zullen deze informatie dan verwijderen.

Michelle van Geenen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de gegevens die de website van Michelle van Geenen verwerkt, de reden waarom ik dit vraag, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn ik hanteer.
Gegeven Waarom vragen wij je dit? Grondslag Bewaartermijn
Je naam Zodat ik je correct kan aanspreken wanneer ik contact met je opneem. Met je toestemming 36 maanden*
Je e-mailadres Zodat ik per mail contact met je kan opnemen om je van meer informatie te voorzien of voor het maken van een afspraak. Met je toestemming 36 maanden*
Je telefoonnummer Zodat ik je snel terug kan bellen om je van meer informatie te voorzien of voor het maken van een afspraak. Met je toestemming 36 maanden*
Je bericht / Ruimte voor je vraag Zodat ik weet waar het over gaat. Met je toestemming 36 maanden*
Adres Zodat ik weet waar eventuele correspondentie naartoe kan sturen. Met je toestemming 36 maanden*
Postcode Zodat ik weet waar eventuele correspondentie naartoe kan sturen. Met je toestemming 36 maanden*
Woonplaats Zodat ik weet waar eventuele correspondentie naartoe kan sturen. Met je toestemming 36 maanden*
Geboortedatum Benodigd voor het onderzoek en van invloed op de uitkomst. Met je toestemming 36 maanden*
Datum Zodat ik weet wanneer de intake is geweest. Met je toestemming 36 maanden*
Gewicht Input benodigd voor het onderzoek. Hiermee bereken ik het BMI Met je toestemming 36 maanden*
Lengte Input benodigd voor het onderzoek. Hiermee bereken ik het BMI. Met je toestemming 36 maanden*
BMI Relevant voor het behandelplan. Met je toestemming 36 maanden*
Actuele klachten Relevant voor het behandelplan. Met je toestemming 36 maanden*
Diagnose huisarts Relevant voor het behandelplan. Met je toestemming 36 maanden*
Overige vragen in intake Relevant voor het behandelplan. Met je toestemming 36 maanden*
* Tenzij je een klant van mij wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Michelle van Geenen bestaat. Je wordt namelijk een relatie van mij en ik koppel bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens.

Michelle van Geenen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Michelle van Geenen) tussen zit.

Het gaat hier over de zogenaamde tracking cookies. Meer hierover lees je in onze cookiesverklaring. Je kan hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Ik gebruik alleen tracking wanneer je mij toestemming hebt gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.

Je persoonsgegevens worden wel op de webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar info@michellevangeenen.nl en marketing@michellevangeenen.nl. Uw IP-adres wordt in geen geval meegestuurd.
Na het gebruik van een van onze formulieren ontvang je automatisch een kopie van de verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe je een verzoek kunt indienen om je gegevens bij mij in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Michelle van Geenen deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verwerking en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Michelle van Geenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met wie deel ik je gegevens? Met welk doel
Zzp’er Rik Rik fungeert voor mij als bewerker. Hij doet voor mij de algehele ontwikkeling en online marketing van de website en alles daaromheen. Zo ook social media, conversieoptimalisatie, etc. Er wordt een kopie van elk ingestuurd formulier gemaild naar marketing@michellevangeenen.nl om te zien hoe goed de verschillende formulieren converteren. Rik bewaart deze formulieren maximaal 1 maand.

Gegevens die je via een van onze online formulieren hebt verstuurd, kunnen op onze beveiligde back-ups staan in de cloud.

Daarnaast verstrekt Michelle van Geenen je persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doe ik alleen met je nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijs ik je naar onze cookieverklaring.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Michelle van Geenen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@michellevangeenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Michelle van Geenen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Michelle van Geenen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@michellevangeenen.nl.

Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die je invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL-verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale software (wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze software hier niet vermeld).
 • Je IP-adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • Je IP-adres die wij naar Google Analytics sturen, is anoniem gemaakt.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-stapsverificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in back-ups).
 • Slechts 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden zij hier niet vermeld).
 • Slechts 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt deze persoon hier niet vermeld).

Waarom kiezen voor Orthomoleculaire Therapie?

Orthomoleculaire geneeskunde is gebaseerd op het herstellen en stimuleren van de eigen geneeskracht van jouw lichaam, door te zorgen voor optimale beschikbaarheid van voedingsstoffen en nutriënten die voor de herstelprocessen nodig zijn en om ook op langere termijn goed te kunnen functioneren.

 • Voel je je al een tijdje niet fit en wil je weten waar dit door komt en wat je hieraan kunt doen?
 • Kamp jij met vage klachten zoals moeheid, migraine, onverklaarbaar aankomen of andere klachten?

 • Zijn je hormonen niet in balans en veroorzaakt dit klachten?

Lees meer of maak een afspraak!

Advisering & verkoop van supplementen o.a.

Supplementen die de therapie ondersteunen